Coronavoucher inruilen

Uw corona voucher inruilen kan via deze pagina!  


De eerste maanden van 2020 dienden wij helaas te leren leven met een pandemie en is je indertijd voorziene vakantie letterlijk in het water gevallen. Voor het bedrag dat je reeds over maakte aan ons ontving je bij annulering voor 20.06.2020 een voucher, verminderd met de betaalde bedragen voor verzekering(en) en extra diensten. Deze voucher was één jaar geldig vanaf de datum van uitgifte.


We beseffen dat het nog altijd geen evident moment is om een vakantie te boeken. Maar we zijn optimistisch. Nu er meer en meer mensen worden gevaccineerd, komt een geleidelijke terugkeer naar ons normale leven in zicht. En daar horen natuurlijk zalige vakanties bij! Daarom blijft de voucher geldig, ook ver na uw vervaldatum. Het is trouwens nu al mogelijk om winterzon 2021-2022 te reserveren of uit te kijken naar zomer 2022.


Ook daar kan je de voucher voor aanwenden en blijf je als klant iets waardevols in handen houden. En tegelijk iets moois om naar uit te kijken: een vakantie die je al betaald heeft en die je dus enkel nog moet boeken. 


Maar wij tonen begrip voor uw keuze en zetten de procedure op uw vraag in gang. Toch wensen wij enkele punten onder uw aandacht te brengen:


  1. Het aanvragen van de terugbetaling kan slechts plaats vinden op dag van de uiterste boekdatum die vermeld staat op de voucher. Eerdere aanvragen kunnen niet behandeld worden.                                                                                                                                              
  2. Terugbetaling van de voucher kan alleen op naam de vermelde Reiziger - hoofdboeker zoals vermeld op de voucher.                                   
  3. Wij verwerken uw aanvraag zo snel mogelijk, weet echter dat de terugbetaling van uw voucher zoals wettelijk voorzien zes ( 6 ) maand op zich kan laten wachten. Mochten uw bankgegevens in tussentijd veranderen verzoeken wij u deze per kerende door te geven aan onze diensten om alle vertragingen uit te sluiten.                                                                                                                                           
  4. Mocht u na aanvraag en voor het definitief uitbetalen van de voucher toch beslissen om een vakantie te reserveren kunnen wij tot die datum uw voucher toch aanwenden voor een versnelde beschikbaarheid van uw tegoeden.                                                                                                   
  5. Voor afhandeling van uw aanvraag rekenen wij een kleine kost aan van €25.Hoe kan ik mijn voucher opvragen?  


Zoals u kan merken op het voorbeeld links van deze tekst is er een uitgave- en uiterste boekdatum vermeld. Hou uw voucher dus bij de hand om uw aanvraag te lanceren via onderstaand formulier. 

Via onderstaand formulier kan je terugbetaling aanvragen van je voucher, ontvangen naar aanleiding van de geannuleerde reis omwille van corona.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik bevestig hierbij dat ik terugbetaling van vermelde coronavoucher wens aan te vragen en ik verklaar bij deze op eer dat de ingevulde gegevens correct zijn en dat ik me bij het opgeven van verkeerde gegevens schuldig maak aan fraude.
 
Ik bevestig hierbij dat ik akkoord ga met gevraagde vergoeding door Reizen De Munter bv.
 
Ik ben op de hoogte dat de terugbetaling pas zal uitgevoerd worden ongeveer zes (6) maand na aanvraagdatum. Mocht ik ondertussen een nieuwe vakantie boeken voor uitbetalingsdatum zal mijn voucher gebruikt worden als voorschot- of saldobetaling van dit nieuwe dossier.
 
Via deze bevestig ik dat ik op de hoogte ben van het feit dat onderschreven verzekeringen bij het opvragen van vermelde voucher niet terugbetaald zullen worden. Deze kunnen wel aangewend worde bij reservatie van een nieuw dossier voor 31.12.2021 zoals uitzonderlijk toegstaan door onze verzekeraar V.A.B! Dit betreft echter uitsluitend tijdelijke polissen. Jaarcontracten zijn niet overdraagbaar!
 
 

Belangrijke opmerking!  


Van zodra u op de button " Aanvraag indienen door hier te drukken" klikt zal uw ingave gewist worden. Mocht u geen erg hebben in de boodschap die onder deze button te voorschijn komt is uw bericht toch goed verzonden naar onze diensten. Door een technisch probleem is het voor het ogenblik onmogelijk om een automatisch bericht van ontvangst te versturen. U zal binnen de 72 uur na aanvraag een mail ontvangen ter bevestiging van uw aanvraag. Dank voor uw begrip!

Misschien kan u ons helpen om door deze pandemie te geraken!  


Bloedrood zijn de cijfers binnen onze sector. Duizenden collega's verloren reeds hun job of gingen begrijpelijk buiten de sector werken. Het ergste voor onze sector, ondanks alle inspanningen die we leverden, is dat klanten massaal hun vouchers op zullen vragen. 


Uw reservatie, misschien onbeduidend voor u, kan een wereld van verschil betekenen voor onze sector. Zelfs al gaat het over een vakantie in eigen- of de ons omringende landen. 


Minder gekend in onze diensteverlening op deze bestemmingen, maar ook daar staan we sterk in. En in veel gevallen pakken voordeliger als bij eigen reservatie. 


En u kan uw voucher daar nu reeds voor gebruiken in plaats van op de terugbetaling te wachten.


Wij danken u voor het vertrouwen en kijken er naar uit jullie terug te kunnen ontmoeten, Bij Reizen De Munter blijven wij er voor gaan om uw mooiste vakantiedromen om te zetten in een droomvakantie.